Diverse övrigt

Jag har under min konstnärstid varit engagerad i KRO, i Borås Konstgrafiska verkstad – numera Ålgården och i Stiftelsen Tomas Lindhs minnesfond.

I den lokala KRO föreningen i Sjuhärad har jag varit styrelsemedlem i runt 30 år och som ordförande under åren 1981 – 84 och 2004 –  – 2013. Under 1980 – och 90-talet fram till 2003 var jag också med med i KRO:s distriktsstyrelse.

På riksplanet har jag haft några mer tillfälliga uppdrag som ledamot i invalsnämnd och valberedning och fått fungera som ordförande för Riksmötet ett tiotal gånger.

Stiftelsen Tomas Lindhs minnesfond startades av 24 konstnärer för att hedra minnet av museichefen Tomas Lindh när han gick bort. Jag var stiftelsens ordförande från 1995 till 2013,