Diverse övrigt

Jag har under min konstnärstid varit engagerad i KRO, i Borås Konstgrafiska verkstad – numera Ålgården – och i Stiftelsen Tomas Lindhs minnesfond.

I den lokala KRO föreningen i Sjuhärad har jag varit styrelsemedlem i runt 35 år, varav som ordförande under åren 1981 – 84 och 2004 –   2013. Under större delen av 1980 – och 90-talet fram till 2003 var jag också med med i KRO:s distriktsstyrelse i Väst.

På riksplanet har jag haft några mer tillfälliga uppdrag som ledamot i invalsnämnd och i valberedning och fungerat som ordförande för Riksmötet ett tiotal gånger under åren 1989 – 2007.

Stiftelsen Tomas Lindhs minnesfond startades av 24 konstnärer från Sjuhärad för att hedra minnet av museichefen Tomas Lindh när han gick bort. Syftet var att dela ut ett stipendium till någon som gjort förtjänstfulla insatser på bildkonstens område.  Jag var stiftelsens ordförande från 1995 till 2013,